Co ?

 

Témata jednotlivých lekcí kurzu "Astrologie na lopatě" na sebe navazují a jsou rozvrženy do 12 večerů.

 

Průběh lekce:

- úvod, kdy si řekneme o čem přednáška bude

- krátké zopakování z již probraného, nezbytné pro porozumění daného tématu

- téma samotné

- shrnutí a lehké procvičení probraného tématu

- diskuze, prostor na otázky a odpovědi 

 

Témata jednotlivých lekcí:

 

O čem je astrologie, co je to horoskop, živly v astrologii….. - jeden večer

        Na tomto setkání si představíme Astrologii jako královnu okultních věd. Lehce se zmíníme o její historii a jakým vývojem prošla. Řekneme si jakou má astrologie výpovědní hodnotu pro nás v současnosti a jak to, co se pomocí ní dovíme, použít v běžném životě.

        Vysvětlíme co je to horoskop. Ukážeme si, jak je rozmístění hvězd (planet) na obloze zakresleno v horoskopu a jak se v horoskopu odráží pohyb nebeských těles. Řekneme si,  jak jsou v horoskopu zastoupeny základní živly oheň, země, vzduch, voda a jak působí.

 

O znameních v horoskopu….. - tři večery

        Na tomto setkání si probereme význam znamení Berana, Býka, Blíženců, Raka, Lva, Panny, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Vodnáře a Ryb. U každého znamení si připomeneme mytologický příběh spojený se souhvězdím, po kterém je dané znamení (úsek na ekliptice) pojmenováno. Odvodíme si charakteristiku daného znamení a zamyslíme se nad jeho působením v reálném světě.

 

O planetách v horoskopu….. - tři večery

        Na tomto setkání si probereme úlohu Slunce, Měsíce (Luny), osobních planet Merkura, Venuše, Marse, Jupitera, Saturna a společenských planet Urana, Neptuna a Pluta. Připomeneme si mytologický příběh spojený s těmito nebeskými tělesy. Projdeme s nimi postupně jednotlivými znameními.

Vysvětlíme si, jak se vyčtou lunární fáze (nov, dorůstající měsíc, úplněk, ubývající měsíc) z horoskopu a jaký význam mají pro náš každodenní život.

Řekneme si, kdy je Merkur Prométheus a kdy Epimétheus, a kdy je Venuše Jitřenkou a kdy Večernicí.

 

O aspektech v horoskopu…… - dva večery

           Na tomto setkání si vysvětlíme pojem „aspekty“. Probereme si vzájemné vztahy mezi jednotlivými planetami. Řekneme si, co je to konjunkce, sextil, kvadratura, trinus, opozice.

Zamyslíme se nad tím, které vazby jak posuzovat, kdy je vztah harmonický a kdy neharmonický.

 

 

O domech v horoskopu ……- dva večery

           Na tomto setkání si vysvětlíme pojem „dům“. Řekneme si, jaké systémy astrologických domů se používají. Vysvětlíme si, co je to „ascendent“ a co nám v horoskopu říká.

Probereme si významy jednotlivých domů, jaké vlastnosti čerpají z jednotlivých znamení. Řekneme si, která planeta je signifikátorem a která dispozitorem domu.

Projdeme postupně všemi planetami jednotlivými domy horoskopu a společně se zamyslíme nad jejich projevy v reálném světě.

 

O tom, jak to vše dát dohromady …. - jeden večer

          Na tomto setkání si vše, co jsme doposud probrali, zopakujeme. 

 Na jednotlivých příkladech si ukážeme, jak při čtení horoskopu skloubit společné působení jednotlivých planet ze znamení, ve kterých se nacházejí, v domech horoskopu, kde působí, a neopominout posoudit vztahy mezi planetami navzájem.

Společně se zamyslíme, jakou hodnotu má daný okamžik.

 

 

pro zájemce o Tarot lze kurz rozšířit o :

O  Tarotu v horoskopu.….

                 Na tomto setkání si představíme Tarot jako magický karetní systém. Projdeme si Velkou i Malou arkánou.

Řekneme si, jak koresponduje astrologie s tarotem, jak jsou obsaženy živly v "Malé arkáně", a která planeta je zastoupena, kterou kartou "Velké arkány". 

Ukážeme si, jak se Tarot zrcadlí v horoskoupu.

 

 

www.astrologienalopate.cz  2012 - 2024