Kurzy a přednášky

Pořádám:

Astrologické večery

Komorní večery v domácím prostředí jsou určeny pro přátele astrologie, kteří nemusejí mít žádné znalosti z oboru astrologie, stačí zájem a chuť diskutovat. Večery probíhají jednou za měsíc v době přechodu Slunce ze znamení do znamení.

 

 

 

Kurz Astrologie na lopatě kurz astrologie

Kurz astrologie, jako cyklus přednášek s astrologickou tématikou, na kterých se posluchači postupně ponořují do tajů astrologie, poznávají její symboliku a učí se číst v horoskopu. Jak pro skupinu tak i pro jednotlivce.

 

 

Přednášky Astrologie na lopatě

Samostatná přednáška s astrologickou tématikou, na kterém se posluchači seznámí se symboliku astrologie.

 

 

 

 

Přednášela jsem:

Tarotová konference

Od roku 2010 jsem přednášela nebo vedla workshop postupně na osmi ročnících "Tarotové konference" pořádané Tarotovou asociací. V přednáškách či na workshopech jsem se zaměřila na propojení astrologie s tarotem.

 

Astrologická společnost ČR

V období let 2017 - 2019 jsem na schůzkách Astrologické společnosti ČR určených pro její členy v cyklu přednášek "Okénko do mytologie"  vyprávěla příběhy z antické mytologie vázené k jednotlivým znamením a planetám.

 

 

www.astrologienalopate.cz  2012 - 2020